6 Google Analytics-feil som ødelegger dataene dine

Google Analytics er verdens mest utbredte analyseverktøy for websider.

Blant våre kunder er det mer enn 95% som bruker systemet til å analysere trafikken til deres webside, og det med mange fordeler:

 • Det er gratis opp til et visst nivå (ved over 500.000 sessions på en konto, blir data stikkprøvebasert).
 • Det er forholdsvis lett å sette opp ved hjelp av et enkelt script på siden
 • Det kan sammenkobles med andre Google-verktøy som Google Ads/Adwords og Google Search Console
 • Og viktigst av alt: Man kan hente ekstremt mye verdifull kunnskap ut av Google Analytics

Google Analytics er allikevel ikke et 100% perfekt verktøy.

Det har blant annet begrensninger i forhold til blokkeringer av scripts, incognito mode og ad-blockers, og en av de største ulempene i disse cross-device-tider er, at det ikke er et så godt verktøy til å måle på brukere, når de beveger seg på tvers av enheter (devices). Derfor kan du dessverre ikke forvente at alle dine data er 100% valide.

I noen tilfeller vil ikke avvikene være kritiske, men i andre kan det gi deg mangelfulle eller direkte falske data. Data som kan gjøre at du treffer helt feil beslutninger, mister overblikket eller overser viktige trender.

Gjennom årene har vi jobbet med hundrevis av Analytics kontoer på tvers av bransjer og virksomhetsstørrelser, og med denne bakgrunnen deler vi denne guiden til 6 typiske feil, som vi ser igjen og igjen – og som du bør sjekke ut på din Google Analytics konto.

1. Mangelfull/inkonsekvent UTM-tracking

UTM-tracking er måten du typisk måler effekten av dine kampanjer (unntaket er Google Adwords, som i utgangspunktet blir koblet automatisk sammen med systemet).

Ved å legge et stykke kode etter lenker inn til websiden, kan du fortelle veldig presist hvilke kampanjer som gir trafikk og omsetning, hvilke medier du befinner deg på og lignende.

Google har selv laget et verktøy hvor du kan bygge UTM-links eller bruke deres URL-plugin til chrome-browseren.

Typisk ses feilen ved at man for eksempel har glemt/oversett å legge UTM-tracking i:

 • Nyhetsbrev
 • Facebook-kampanjer og/eller- oppslag
 • Banner-annonser på forskjellige medier

Et skrekkeksempel

Det du absolutt ikke skal gjøre, er å sette UTM-tracking på interne links på egen side.

Jeg husker et skrekkeksempel hos en nettbutikk for en del år siden, som hadde satt UTM-tracking på alle bannere på forsiden deres. Feilen førte til at det var helt umulig å stole på tallene deres for sessions, avvisningsprosenter osv., som presterte bra og dårlig.

De hadde altså et fullstendig skjevt bilde av hvor mye trafikk de fikk, og hva som fungerte. Faktisk fikk de 15% mindre trafikk enn de hadde regnet med, og de ante ikke hvor stor deres omsetning hadde vært fordelt på kanaler.

Og du tenker kanskje at dette var en liten enkeltpersons-nettbutikk? Nei. Siden tilhører en dansk kjede der konsernet har 1+ milliard i omsetning i året.

2. Mer enn ét Analytics script på siden

Det er i utgangspunktet ikke noe kritisk feil med å ha mer enn et Analytics script på siden. Problemet oppstår hvis det er mer enn et script, som henviser til den samme eiendommen.

Ligger det samme scriptet på siden to ganger, vil det bli utløst 2 sidevisninger pr. Side – og dermed vil deres avvisningsprosent bli unaturlig lav. Samtidig vil det også se ut som om dere har flere sidevisninger enn det dere reelt har.

Hvis deres avvisningsprosent er under 10%, er det høyst sannsynlig mer enn et script på siden. Få dette sjekket og fjernet.

3. Ingen frasortering av roboter og edderkopper

Vi anbefaler deg å se på rapporten Målgruppe > Nettverk og se om det er noe tjenesteutbrytere som ser merkelige ut. Se etter avvisningsprosenter på +95%.

På dette skjermbilde ser vi f. eks en konto, hvor +5% av sessions kommer fra bot-trafikk fra Microsoft!For å ekskludere disse robotene går du ganske enkelt inn i Administrator > Innstillinger for visning og setter hake ved ”Ekskluder alle hits fra kjente roboter og spiders”.

4. Feil i cross – domain tracking

Cross-domain trackingsfeil er en av de feilene vi ser oftest, og som vi har store problemer med å få utryddet. Utfordringen med cross-domain tracking skjer oftest for sider med følgende karakteristika:

 • Siden finnes på mer enn et domene/subdomene
 • Man skal gjennom en betalingsgateway i løpet av checkout-flowet.

Så hva skal man se etter?

Se etter om deres eget domene opptrer ofte under kilde/medium i rapporten, og om det for eksempel er noen kilder med titler som:

 • pay.dibspayment.com
 • ssl.ditonlinebetalingssystem.dk
 • payment.architrade.com
 • application.laanlet.dk
 • forhandlerportal.laanlet.dk

Hvis en stor del trafikk og/eller omsetning kommer herfra, har du et problem, som du må ta deg av.

Det vil i mange tilfeller være nok å legge til kildene (samt ditt eget domene) under Eiendom > Sporingsopplysninger > Liste over henvisningsekskluderinger.

I noen tilfeller vil dette allikevel ikke være nok. Se derfor etter om det etterfølgende plutselig begynner å komme større stigninger i trafikk fra Direct/None. Hvis dette er tilfellet, skal det teknisk lages noen endringer i deres Google Analytics implementering. Et tema du kan lese mer om hos Google.  

5. Intern trafikk

Problemet oppstår spesielt med websider hvor mange internt i virksomheten selv benytter siden – for eksempel på et intranett-subdomene. Og spesielt, hvis vi snakker om websider uten mye trafikk. Da kan det plutselig medføre at en MEGET stor del av trafikken kommer fra dere selv – noe som kan forvrenge deres data.

Derfor anbefaler vi at man lager en filtrert visning, hvor intern trafikk er sortert bort. Gå inn under Administrator > Filtre > Legg til filer.


OBS: Vi anbefaler som hovedregel at man sideløpene har en” ren” profil, hvor det ikke ligger noen filtre. Hvis det skulle skje en feil i et filter et sted, har du alltid de rene dataene å falle tilbake til.

6. Markant høyere eller lavere omsetning i Google Analytics enn i andre systemer

Som nevnt i starten av artikkelen kan man ikke forvente at for eksempel omsetningstall stemmer 100% med de reelle tallene. Her er det mange feilkilder:

 • Man har for eksempel ikke uploadet returvarer i Analytics
 • Brukere kan bruke incognito-browsere, blokkere Analytics eller bruke browsere uten javascript

Hvis forskjellen (fratrukket returvarer) er mer enn 10%, er det verdt å dykke ned i. Her er det noen feilkilder, som opptrer forholdsvis ofte:

 • Valuta står ødelagt i ecommerce tracking scriptet. For eksempel EURO i stedet for EUR (typisk på større websider, hvor det er mulig å betale med forskjellige valutaer)
 • Noen transaksjoner blir målt mer enn en gang – populært kalt duplicate transaction. Dette skjer ofte hvis en kvitteringsside loades mer enn en gang, og det ikke er blitt tatt høyde for i oppsetningen.

Lunametrics har skrevet en guide til hvordan man kommer ut med feilen. Bruk imidlertid kun tid på dette, hvis problemet er virkelig kritisk.

Google Tag Manager

Ovenstående skal ses i den sammenheng at man som utgangspunkt bør ha styr på sine Tag Manager oppsett, ettersom mange feil og problemer er langt lettere å spotte og løse, hvis man bruker Tag Manger korrekt.

Er det annen data i Analytics du er usikker på?

Deres organisasjons setup er selvfølgelig unikt, og de viktigste nøkkeltallene for dere er sikkert annerledes enn konkurrentene. Du er alltid velkommen til å kontakte Novicell, hvis du vil ha en gjennomgang av deres digitale tracking eller oppsett av skreddersydde rapporter.

Når du vil videre – Analytics 360 – for deg som har utnyttet alle muligheter i den ”vanlige” Analytics

Google Analytics 360 sikrer deg de verktøyene og den støtten som skal til for å utnytte data med langt mer handlingsorientert kunnskap.

Med en Google Analytics 360-konto, får du og dine medarbeidere adgang til verktøyer som ikke-stikkprøve-baserte rapporter (mer presise enn Google Analytics), BigQuery-eksport og datadrevet påmelding, som er mye mer avansert enn de vanlige Analytics-funksjonene og –rapportene.

Med en Premium-konto er man forøvrig sikret en supportavtale, som dekker datainnsamling, -oppdatering og –rapportering. Du får en langt høyere databehandlingslimit samt adgang til support fra dyktige spesialister.