De fire fasene av kundereisen i en kampanje

Kunder går gjennom fire faser i reisen for å foreta et kjøp. For at en markedsføringskampanje skal være effektiv er det viktig å ikke legge alt fokus på innsatsen av sluttfasen for avkastning på ROI (return of investment). Det er helt essensielt å se kampanjen i sin helhet og ta hensyn til alle de ulike fasene i kundereisen. 

Kundereisens faser

Vi deler kampanjer i fire forskjellige stadier: Se, tenk, gjør og bry oss. Disse stadiene er i tråd med den velkjente digitale salgstrakten.

Fase 1: Skap bevissthet 

I den første fasen - før kampanjen starter - jobber vi med kanaler, meldinger og aktiviteter som vil øke bevisstheten om kampanjen.

Det kan ses i likhet med en "nedtelling" for start av salg, konkurranser, videoer, lead collection og bannere. I dette tilfellet handler det ikke om direkte salg, men om å være til stede i personers bevissthet og skape et tydelig inntrykk av kampanjens budskap. På samme måte vurderer vi de aktuelle kanalene og sammenstiller lister til markedsføringsformål senere.

I bevissthetsfasen jobber vi ofte med kanaler som YouTube og visningsannonsering.

Fase 2: Frem produktet og/eller tjenesten

I neste fase legges det vekt på anerkjennelse, vurdering og betraktning. Kunder kan allerede være bevisst på budskapet fra forrige kampanje, men trenger en påminnelse om kampanjen med en ny melding ettersom vi eksponeres for flere kampanjer daglig. Det kan være nødvendig å fremme spesifikke produkter, sosiale tester, anmeldelser eller lignende handlinger i spill. 

Her vurderer kunden fremdeles kampanjen og trenger mer overtalelse for å konvertere. Tegn som tyder på at kunden er på dette stadiet er besøk av en landingsside, samhandler med annonsene, eller ganske enkelt ikke er overbevist om å fullføre konvertering.

Fase 3: Bruk riktig kanal på rett tidspunkt

I denne fasen er vi i ferd med å promotere kampanjen, og det er et sterkt fokus på å øke salget og tilpasse meldinger og strategi.

Her benyttes de kanalene og kampanjevariasjonene som fungererte best i salgsfasen. De besøkende som har samhandlet med våre tidligere kampanjer, blir møtt via målrettet remarketing på tvers av forskjellige digitale markedsføringskanaler.

Tidligere har vi oppnådd suksess ved å utforme flere automatiserte kampanjestrømmer som sender kunden gjennom ulike trinn for konvertering. Eksempelvis kan en delay funksjon i markedsføringsautomatiseringen være basert på produkter eller tjenester som målgruppen har vist interesse for, dette kan være gjennom e-post oppfølging eller påminnelser av hyppig besøkte produktsider.

Strategiene aktiveres i flere forskjellige kanaler, ettersom kundereisen ikke er en sekvensiell prosess, men en reise med mange ulike kontaktpunkter. Ideelt sett ønsker vi å samhandle med kunden ved å bruke forskjellige meldinger på forskjellige kanaler, avhengig av hvor langt de er i beslutningsprosessen.

Fase 4: Behold en relasjon til kunden

Den siste fasen er veldig viktig, selv om den i mange tilfeller ikke tas i betraktning. På dette stadiet fokuserer vi innsatsen på de brukerne som allerede har konvertert. Disse personene er verdifulle ambassadører, og vi ønsker at de skal være fornøyde med sitt siste samspill med selskapet.

Du kan jobbe med tilpassede meldinger i form av en registreringskampanje, rabatter ved neste kjøp eller et nyhetsbrev. Det kan også være en enkel takkemelding til kunden for kjøpet, med mulighet for å kontakte kundeservice i i tilfelle de er misfornøyde eller har spørsmål. På denne måten sitter kundene dine igjen med en god opplevelse av ditt varemerke, noe som gjør dem mer sannsynlig å kjøpe igjen. Overstiger ytelsen du gjør for dine kunder deres forventninger vil det kunne skape en positiv relasjon og lojalitet til virksomheten din. 

 

Markedsføringsinnsatsen din burde alltid være basert på data, og det er derfor nødvendig å teste effekten av forskjellige konfigurasjoner av en kampanje for kunden.

Hos Novicell er vi eksperter på digitale strategi, slik at vi kan hjelpe deg med å lage en mer detaljert kundeprofil og skaffe nok informasjon om målgruppen din.

Vil du ha informasjon om trender, verktøy og digitale nyheter? Meld deg på vårt nyhetsbrev.