Disse Facebook hacksene bør du ta med deg inn i 2020

Facebook er en sosial mediekanal i rivende utvikling. Ryktene svirrer rundt om at Zuckerberg og hans team snart vil lansere en serie beta tester som inkluderer fjerning av «like»-funksjonen på plattformen. Samtidig vil feeden møte utfordringer når Messenger og private grupper oppnår høyere rangering og prioritet. Dermed blir muligens annonsører igjen utfordret om deres plassering i feeden. 

Det blir med dette viktig å finpusse din annonseringsstrategi og taktikk på Facebook. Klikkprisen og konkurransen blir nemlig ikke mindre!

Larry Kim som er en ekspert på området holdt et spennende foredrag om hans mest anvendte Facebooks-hacks på INBOUND19 - verdens største Inbound Marketing konferanse. I forbindelse med dette vil jeg dele 3 utvalgte hacks fra presentasjonen hans, som vil være nyttig å ta med seg inn i 2020.

1 – The inverted unicorn ad targeting method

Denne var ukjent for meg også – metoden omhandler målretting av Facebook-annonsering og revurdering av måten vi bygger målgrupper på. La meg gi deg et eksempel:

Se for deg at du jobber i et selskap som selger lisens til en e-mail marketing plattform, og på bakgrunn av parallellene oppfatter du målgruppen din som personer med interesse for e-mail marketing eller marketing generelt. Ut fra denne relativt store målgruppen ønsker du å treffe de som også jobber med e-mail eller marketing til daglig. Dette kalles korrelerende variabler, da det er en sterk forbindelse mellom dine profesjonelle interesser og din stillingstittel. Din målgruppe ser derfor slik ut:

 

Som illustrert over har du en totalmålgruppe basert på interesse, og deretter en undermålgruppe basert på jobbtittel. Dette resulterer i generiske annonser som får personen til å føle seg lite spesiell og som en av mengden. Vi har sett flere annonser som spiller på bedriftens profesjonalitet, arbeidsliv o.l. – dette er ikke en spesielt engasjerende eller «thumb-stopping» annonse.

Som annonsør er det derfor viktig å være personlig med målgruppen din, slik at du prater med målgruppen, fremfor å snakke til. Dermed må det graves dypere for å fange deres oppmerksomhet og lage annonser som skaper konvertering.

Metoden «The inverted unicorn ad targeting metod» handler om å gå vekk fra de trygge og generelle korrelerende variablene og i stedet utforske ukorrolerete interessenter som kan produsere oppsiktsvekkende annonser. La oss ta en titt tilbake på eksemplet fra tidligere: 

Du jobber i et selskap som selger lisens til en e-mail marketing platform, og på bakgrunn av parallellene oppfatter du målgruppen din som personer med interesse for e-mail marketing eller marketing generelt. Men denne gangen, fremfor å sette sammen en målgruppe med en korrelert variabel (stillingstittel), finner du et ukorrelert parameter – dette kan være personer som er interessert i Game of Thrones, selv om det ikke har direkte forbindelse til e-mail marketing! Målgruppen ser derfor slik ut:

 

 

Denne formen for målgruppe gir eksepsjonelt høy "engagement rates" og fungerer godt for konvertering. Kommunikasjonen blir personalisert og annonsen vil få personen til å føle at budskapet er utformet for akkurat dem. Ulempen er selvfølgelig at denne typen målgruppeannonsering krever mer arbeid og tidsmessige ressurser. For å få til dette, må du først komme med noen spennende og meningsfylte ukorrulerte variabler, og deretter må du utarbeide content for disse mikro-segmentene. Men en ting er sikkert – anvendes denne metoden riktig kan du oppnå gode resultater.

Her kan du se hvordan eksemplet fungerer i praksis:

 

 

(Kilde: https://www.upwork.com/hiring/marketing/quality-content-defines-success/)

2 – Si nei til alminnelige Facebook-annonser

Larry Kims budskap var enkelt – har du et lite budsjett for annonsering så burde 100% av fokuset ligge i remarketing. Hvorfor mener han dette? I gjennomsnitt er den forventede CTR-en for remarketingannonser 3-5 ganger høyere, og det samme gjelder for konverteringsraten. For de fleste selskaper kommer omtrent 70% av alle konverteringer fra remarketing-målgrupper, som i majoriteten av tilfellene kun opptar 10-20% av medieutgiftene for de fleste selskaper. Har du et trangt budsjett, kan det være formålstjenelig å tilpasse medieutgiftene og fokusere 100% på remarketing.

Baksiden av den fokusrettede remarketingstrategien er at du kan oppleve en reduksjon av ditt volum. En annen risiko er at du i et langtidsperspektiv har truffet store deler av remarketing-målgruppene dine. Larry mente at ved å allokere noe av budsjettet og unngå alminnelige annonser til fordel for andre vekstinnsatser – for eksempel; PR-stunts, offline aktiviteter eller guerilla marketing, vil dette kunne skape ringvirkninger ved at den gruppen mennesker som allerede kjenner deg (eligible to remarketing) blir større – og deretter investere i annonser for å konvertere dem.

 3 – Gjengjeld en tjeneste (Reciprocal marketing)

Denne formen for marketing kan virke skremmende – men reciprocal marketing kan være god forretning hvis du finner den rette matchen. Reciprocal marketing handler nemlig om å «gjengjelde en tjeneste», med andre ord – du skal selge andre virksomheters produkter og tjenester. Den avgjørende faktoren her er at virksomheten ikke er en direkte konkurrent, men heller en som har et komplementært produkt.

Larry Kim brukte selv et eget eksempel fra sin erfaring med Reciprocal marketing. Han hadde markedsført bransjekollegaen - Neil Petal - sine tjenester. De to er ikke direkte konkurrenter, men betjener de samme målgruppene med hht. PPC-marketing og SEO. Ved å annonsere for Neil Patel, og samtidig la ham markedsføre for Larry Kim, opplevde de begge en tidobling i effektivitet i sammenheng med deres annonser og organiske poster. Gjengjeldelsen ga begge parter positive ringvirkninger til fordel av deres affinity audiences.

Markedsføringsformen kan minne om influencer-marketing, samtidig hjelper denne metoden deg med å etablere og styrke remarketinggrupper ved å la bransjekollegaen sende relevant trafikk i din retning. Det er viktig å ikke glemme at det ikke er utelukkende betalt reklame, men at det også kan brukes til å dele andres budskap organisk slik at det nærmest fungerer som word-of-mouth.

Ta dermed frem kikkerten og begynn å se etter komplimenterende virksomheter og partnere i din bransje som du kan ha en nytteverdi av og omvendt. Arbeidskapitalmessig kan det være tidsbesparende på content innsatsen, da du kan la din bransjekollega levere innhold som passer målgruppen din.