Enkle tips og triks for å overleve Black Friday

Den 27. november er endelig Black Friday her igjen! Forventningene om økt omsetning er høye hos mange bedrifter. Er du en av dem? Da bør du allerede nå sette i gang med å planlegge dagen og innsatsen du skal legge inn for å sikre suksess.

Basert på våre erfaringer har vi samlet noen enkle tips til hvordan du og nettstedet ditt både overlever selve dagen og tiden etterpå.

Intern planlegging: Planlegg i god tid...

Begynn planleggingen i god tid og inkluder både markedsførings- og IT avdelingen i organiseringen. 

Vi har sett flere eksempler hvor forretningsvisjonen og innsatsen ikke samsvarer.

  • Ta gjerne en titt på besøkstrafikken i fjor og sammenlign generelt med den eventuelle økningen av besøkende på nettsiden din i løpet av året. Hvis antallet har økt med 25%, vil antallet på Black Friday øke med minst det samme sammenlignet med fjoråret.
  • Sammenlign også gjerne med eventuelle markedsføringskampanjer fra året før. Økte markedsføringstiltak vil også kunne bidra til et større antall besøkende.

Angi et mål på antall ordrer virksomheten kan håndtere

På tross av at det er en glede å selge mer enn forventet kan det ha en negativ innvirkning på resten av virksomheten i etterkant, ved at kundene ikke mottar varene når de er forventet.

  • Her kan det eventuelt utarbeides et begrenset antall tilbud på bestemte enkeltvarer hvis butikken tillater dette. Husk at pakkeordre kan ta lang tid. Tilpass din bemanning i henhold til målet for antall ordre, og ha en alternativ plan hvis etterspørselen overgår forventningene. 

Hold det du lover  

Hvis du under normale omstendigheter lover daglig levering, må du være oppmerksom på at kunden fremdeles forventer dette selv på Black Friday, med mindre du proklamerer noe annet. 

  • Presiser eventuelt at det kan forekomme noe lengre leveringstid på de spesifikke Black Friday-tilbudene. Kunder vil ofte akseptere dette grunnet bedre pris, og dette vil som en konsekvens avløse en forlengelse av tid til å pakke forsendelser. 
  • Husk at kundeservice belastes ved økt ordrevolum, spesielt hvis leveransen ikke ankommer som lovet.
  • Julehandelen ligger tett på Black Friday. Du har mest sannsynlig ikke så mye “ekstra” tid disponibelt til å klargjøre forsendelsene i begynnelsen av desember, så ikke forvent en “normal” periode før etter jul. 

Nettstedet / IT-løsningen

Forsikre deg om at IT-løsningen kan håndtere den forventede belastningen nettstedet vil kunne oppleve. 

  • Loadtest/stresstest er et must å foreta i forveien av Black Friday. Gjør dette flere ganger og begynn i god tid. Sett det opp mot forventet trafikk for å få en virkelighetsnær fornemmelse av hva belastningen kan tilsi for nettstedet. Husk en god buffer og allier deg med noen som har tidligere erfaring fra lignende situasjoner. Utelukkende testing av forsiden og produktsider i seg selv er ikke nok. Du må gjennomgå alle sidetypene og evt. ulike api’er slik at de kan justeres og korrigeres. 
  • Husk å ha en backup-plan. Gjemmer du f.eks. ordre mer enn et sted i systemet?
  • Plutselig kan det være en enkelt mindre del i systemet som feiler - kan du for eksempel gjennopprette bestillinger hvis en “call back” fra betalingsleverandøren mislykkes? 

Søk etter flaskehalser. Det er ikke nok å sette opp tre webservere loadbalanced hvis SQL-serveren ikke følger med. Alle komponentene i oppsettet ditt skal potensielt skaleres.

Enkle tips og triks

Er du engstelig for om nettstedet ditt takler det mulige presset som potensielt kommer, kan du benytte ett eller flere av følgende “triks”:

Annonser tilbudene dine i forkant

Når klokken slår midnatt opplever gjerne nettsiden stor pågang. "Hele verden" må se om de ønskelige tilbudene er der, og dette gir gjerne et ekstra stort press i 30-60 minutter. Hvis man derimot i forkant har vært klar på hva tilbudene er, vil kundene være klar over at tilbudene ikke samsvarte med hva de håpet på, og med dette ikke belaste nettstedet.

Start lanseringen på et annet tidspunkt enn midnatt

Selv om det kan virke som "juks", har noen selskaper startet tidligere eller senere med annonsering av sine tilbud for å differensiere seg. Dette er en idé det kan være lurt å ta i betraktning.

Presenter Black Friday-tilbud direkte på forsiden hvis mulig

Personer som besøker nettstedet, særlig rundt midnatt, leter etter gode kjøp. Desto flere klikk de må foreta seg for å finne tilbudsvarene, desto mer vil serveren belastes og begynne å henge etter. 

Deaktiver “tyngende” funksjoner på nettstedet

Er funksjoner som "search as you type"-søkning aktiv under slike økt belastende perioder, vil dette fungere som en “tung” funksjonell serverresurss. Vurder å deaktivere funksjonen eller alternativt redusere hastigheten mellom hver serverforespørsel. 

Vær oppmerksom på menneskelige feil

På enkelte løsninger vi har jobbet med en bestemt performance switch eller innstilling i systemet. Slike funksjoner kan brukes til å deaktivere tunge spesialfunksjoner for systemressurser. F.eks. hvis en foretar en “live” fraktprisberegnelse basert på brukerens plassering eller postnummer, kan det fungere godt ellers, men ved store belastninger kan det være fornuftig å lage en “fra pris” i stedet.

Begrens mindre viktige datafunksjoner

Kanskje du er i en situasjon hvor det er nødvendig at alle serverressurser er tildelt nettstedet? Se på mulighetene for at ressurser som f.eks. sikkerhetskopiering, større import eller eksport av data i den tyngst belastede perioden eller lignende kan utsettes.

Avskaff unødige tredjepartsskript

Det kan godt tenkes at du har kontroll over din del av nettløsningen, men tredjeparts script kan likevel legge ned nettstedet ditt. Husk derfor å teste om dette kan være et mulig problem.

Ikke lanser en ny funksjon opp mot kampanjen

På et overordnet plan - ikke introduser nye funksjoner på nettstedet frem mot Black Friday. Uavhengig av hvor ønskelig det er med nye initiativer, er det kritisk å holde plattformen stabil. Hvis du likevel ønsker å foreta endringer, må disse kunne testes med både load/stresstest og funksjonalitet.

Begynn evalueringen før støvet har lagt seg fullstendig

Evaluer ved pre-testing, på selve dagen og dagene i etterkant ved post-testing slik at du tilegner deg kunnskap om hvordan du kan ruste deg for etterfølgende år. Fastslå hva som fungerte og hva som skulle blitt gjort bedre slik at det ønskelige utfallet blir forbedret det kommende året.

Selvfølgelig skal du følge med på din virksomhets resultater, men ikke glem å sette av tid til å finne gode kjøp selv :-)

God tilbudsjakt!