Har du en plan for din digitale strategi?

Du har kanskje vært borti det før, snust på tanken om å sette deg ned for å planlegge, men så har du aldri kommet så langt? Eller så har du kanskje begynt, uten å egentlig helt vite hva du skal ha med, eller hvor du skal begynne? Fortvil ikke, her kommer en kort oppsummering på hva en digital strategi er, hva den bør inneholde og hvordan du kan utnytte det i sin helhet.

En digital strategi betegnes ofte som et viktig styringsdokument for deg og din bedrift, og skal være med på å forme hvordan din bedrift sikter seg inn på å nå potensielle kjøpere gjennom relevant innhold, god (digital) markedsføring og engasjerende fremtredelse på sosiale medier. Strategien bør være tilpasset den potensielle kundens "kjøpsreise" for å bidra til en positiv brukeropplevelse. 

Det er spesielt to ting som utmerker seg, og som bør være med i selve utarbeidelsen av strategien:

 • Hva ønsker vi å oppnå med den digitale satsingen?
 • Hvordan kommer vi oss dit?

Litt enklere forklart handler det om hvilke mål en setter seg og hvilke tiltak man iverksetter for å nå dem.

Så… Hva bør egentlig en digital strategi inneholde? Hva bør man fokusere på, og ikke?

Flere bedrifter har nok gjort seg noen tanker om deres strategi uten å egentlig skrive det ned noe sted, og det er bra det, men skal en være konsekvent i selve utførelsen av strategien bør en ha et strategisk dokument. Det skal være med på å hjelpe bedriften med å implementere alle nødvendige tiltak for å få resultater, så vel som det gir et overblikk over markedsaktiviteter som bør iverksettes for å nå de målene som er satt.

Derfor bør dokumentet inneholde følgende:

Det første en bør gjøre er å avdekke situasjonen – hvor er vi nå, og hvor vil vi helst være?

Uten å stille seg dette kontrollspørsmålet, kan det være vanskelig å avdekke hva som skal til for å nå de målene man har satt seg. Om en ikke helt vet hvor man befinner seg i dag, er det heller ikke lett å se hva som skal til for å forbedre seg. Det kan derfor være lurt å sette seg inn i, og benytte analyseverktøy slik som Google Analytics, for å få en ide på hvor man befinner seg og hva som kan gjøres for å ytterligere forbedre seg;

Det kan være lønnsomt å se på følgende:

 • Trafikk på nettsiden: Hvem besøker siden vår, hvor mange er der og fra hvilken kilde?
 • Leads: Hvor mange leads genererer vi?
 • Salg: Hvor mye av salget kommer fra annonser, organiske søk og fra nettet?
 • Sosiale medier: Hvor mange konverteringer har vi? Hva fungerer og ikke? Hva bør målgruppa vår være, og således hvor bør vi legge fokuspunktet vårt for å nå flest mulig?
 • Ansatte: Har vi tilstrekkelig med folk for å dekke våre nåværende behov, og vil det være nok for å dekke fremtidige behov dersom vi når målene våre?

Målsetting – Hvor ønsker vi å være?

Når vi nå lever i en digital hverdag, og således har mulighet til å faktisk tracke all aktivitet på hjemmesidene våre, er det kanskje ikke så rart når jeg nevner at det å sette mål er alfa og omega for en digital strategi. For en bedrift som ønsker vekst, er det viktig å sette klare og definerte mål, som samtidig er realistiske. Uten disse målene er det vanskelig å si noe om hva man har oppnådd, og hva som skal til for å oppnå enda bedre resultater. I tillegg går man jo glipp av gleden ved å nå målene, og bare det i seg selv er jo et nederlag. 😊

Vi anbefaler alle bedrifter å benytte seg av «SMART»-modellen i utformingen.

Ved å benytte seg av denne modellen vil det være lettere for hele organisasjonen å følge med på fremgangen, samt å ta del i planlegging og tiltak for å nå dem.

Strategi - Hvordan kommer vi oss dit?

Det er flere strategier din bedrift kan bruke for å oppnå de målene dere ønsker å nå. Dere kan velge en mer konvensjonell form for digital markedsføring eller dere kan velge inbound marketing. Hvilken strategi dere velger avhenger investeringsnivået og hvilke målgrupper dere ønsker å nå. Er det B2B eller der det B2C?

Hva slags tiltak skal vi prioritere?

Det er ikke til å legge under en stol at for å kunne gjennomføre en strategi og nå målene vi setter oss, er det en rekke tiltak man må igangsette for å få valuta for tid og ressurser benyttet. Her er det viktig å ha i bakhodet at de tiltakene man velger å bruke, skal skape gode resultater som faktisk konverterer besøkende.

Tiltak mange benytter i en digital strategi kan være:

  • Søkemotoroptimalisering (SEO): For å bli mer synlig på nett og rangere høyt på Google
  • Pay-Per-Click (PPC)-kampanjer - Annonser i søkemotorer, som f.eks. Google
 • Innholdsmarkedsføring: Tiltrekke besøkende til nettsiden med relevant innhold som f.eks bloggposter. Innholdet skal gi verdi til besøkende.
 • Bruke sosiale medier til å bygge merkevare og markedsføre
 • Epost-markedsføring
  • Nyhetsbrev
 • Konverteringsoptimalisering:

Hvordan kan vi nå målene vi har satt oss?

For å nå de målene som er satt må vi ha en detaljert plan med forskjellige markedsaktiviteter fordelt utover den perioden vi ønsker å nå målene. Det er også viktig at vi kommer ut med det riktige budskapet

Her vil jeg anbefale at man planlegger markedskampanjer i forkant og har klar struktur på hvordan man skal takle dem. Det er viktig at kampanjene bygger på å få ut det ønskede budskapet og at de således også bidrar til å nå målene. Dersom en planlegger på forhånd, er det større sannsynlighet for at en når målene på en mer effektiv måte, både i form av kostnader og tid.

Klarte vi det? Kontroller resultatene!

En av de beste tingene med digital markedsføring er at alt vi gjør er målbart. Dermed vil vi hele tiden få indikasjoner på om vi er på riktig vei eller om vi må gå et steg tilbake for å endre taktikk. Kontroll - taktikk - utførelse blir en sirkel der vi hele tiden optimaliserer for å kunne nå de målene som vi satt oss da v startet!

Som nevnt tidligere, kan det være lønnsomt å kontrollere målene via verktøy som f.eks Google Analytics. Her har man muligheten til å kontrollere om de tallene vi har hentet fra markedsaktivitetene faktisk når opp til målene vi satte oss da vi laget strategien. I tillegg til dette kan jeg varmt anbefale Hubspot, som du kanskje forbinder med inbound marketing? Hubspot lar deg følge hele kundereisen til dine potensielle kunder. Her kan du måle alt.

Nå, er du godt nok rustet for å lage en digital strategi?

Svaret er ja!

For å oppsummere, bør din digitale strategi ha med følgende punkter:

 • Hvilken rolle spiller nettsiden din når en diskuterer din bedrifts overordnede forretningsmål?
 • Hvilke steg består kundereisen av?
 • Hva slags mål bør du sette deg for å kunne avgjøre din suksess basert på dine markedsaktiviteter?
 • Sett opp personas for å kunne forstå kundebasen din enda bedre, og således tilpasse innholdet du produserer til din kundegruppe
 • Markedsaktivitetene du planlegger bør dekke alle steg i kundereisen
 • Prioriter å sette opp tiltak for å øke autoritet og øke konverteringen

Husk at du setter opp en digital strategi for å kunne følge med på potensielle kunder, og dermed få innsikt i deres kundereise som kan hjelpe deg og gi nyttig innsikt til forståelse av hele deres kundereise. På denne måten vil du kunne konvertere flere, oppnå dine mål og samtidig gjøre at dine kunder blir gode ambassadører for din bedrift.

Kontakt oss gjerne i dag for en uforpliktende prat, dersom du trenger hjelp til å utarbeide din digitale strategi.