Hvordan finne din tone of voice på sosiale medier?

I merkevarebygging tenker du kanskje på hvordan et merke ser ut visuelt, fra fonter til farger og designstiler. Det som kan bli oversett er merkevarens egen stemme. Med bruken av sosiale medier i markedsføringstiltak, har merkevarens stemme blitt viktigere enn noen gang for å skille seg ut fra mengden. 

Selv om du ikke er kjent med begrepet "tone of voice", har du sannsynligvis opplevd det. Selskapet som selger surfebrett, tar på seg vokabularet og holdningen til en surfer. Selv om du kan komme deg unna uten å ha en særegen merkestemme, kan du ta markedsføringen din mye lenger når du først har etablert en.  

Å finne en riktig stemme i din markedsføring på sosiale medier kan være vanskelig fordi konseptet er noe ulikt andre optimaliseringsstrategier. En “stemme” er ikke en statistikk du kan spore eller et designelement du kan justere. Stemmen går dypere enn det. I stedet for å spore og analysere, kan du planlegge og øve.  

La oss nå gå nærmere inn på detaljene om hva en tone of voice er og hvordan du kan skape din egen!

Hva er tone of voice? 

Tone of voice, også omtalt som et merke sin stemme er den distinkte personligheten et merke tar på seg i sin kommunikasjon. Tenk deg at du drar i et middagsselskap og prater med alle gjestene. Én person skiller seg ut fordi de er gode til å fortelle historier på en særegen, unik måte. Flyt av ord, språket personen bruker og personligheten kombinert for å gi en minneverdig opplevelse. Faktisk, når du gjenforteller den historien, tenker du umiddelbart på den personen. 

Tenk litt på dette: Hvem er merkevaren din på nett? Hvis merkevaren din var en person, hvilke personlighetstrekk ville den ta på seg og hva ville den aktivt unngå? Hvilke fraser og stilistiske valg bruker merket ditt på en konsekvent basis? 

Alt det ovennevnte kombineres for å skape din merkevarestemme. Denne personligheten brukes overalt hvor merkevaren din snakker, inkludert nyhetsbrev, innlegg på sosiale medier, intern offisiell kommunikasjon som selskapskunngjøringer og reklame. 

Hvorfor er det så viktig? , Hvorfor bør du bry deg om merkevarens stemme? Hvorfor ikke bare skrive hva du vil i den stilen du føler for? 

Det digitale landskapet er overfylt. Den er fylt med prat fra både merker og enkeltpersoner. Du kan bare skille deg ut med ditt visuelle innhold, logo eller produktegenskaper alene. Det skrevne innholdet ditt trenger nemlig den samme oppmerksomheten og konsistensen som du gir til de andre elementene i merkevaren din. 

 

Vil du ha litt tips? 

Nå som du kanskje har forstått viktigheten av merkevarens stemme, hvordan i huleste utvikler du en særegen stemme? Bruk tipsene nedenfor for å komme i gang med å finne ut hva din merkevares stemme er. 

Identifiser publikum og personas 

En måte å formulere merkevarens stemme på er å ta en ekstra titt på hvem ditt publikum og markedsføringspersonas er. Hvis målgruppen din er yngre, vil du bruke språk som resonerer med dem. 

Lag din egen stemme 

Stemmen din får frem hva du sier, tonen handler om hvordan du sier det. Ofte kan vi mennesker veksle tone avhengig av publikum vi snakker til, og dette gjelder også for merkevaren din. Det kan derfor være en god ide å sette seg ned og dokumentere hvilke toner du skal bruke til hvem.  

Når du kunngjør et nytt produkt viser vi ofte engasjement og begeistring, dette er ikke nødvendigvis tonen du bør ha når du skal svare på en kundeklage. Bruk tid på å identifisere ulike scenarioer du kommer over som en merkevare og kategoriser dem i de forskjellige tonene du vil ta på deg. 

Her er noen punkter du kan ta stilling til: 

  • Bruker du a-endinger, eller en-endinger? 
  • Sier du vi, du eller man? 
  • Starter du med det viktigste poenget, eller sparer du det til slutt? 
  • Unngå oppbrukte og intetsigende adjektiver som “fin”, “god” og “bra” 
  • Variere setningslengdene for å skape dynamikk og rytme i teksten. Korte setninger øker farten, lange senker tempoet. 
  • Unngå å starte alle setninger med “jeg” eller “det”. Prøv å finne en mer unik inngang 
  • Skriver du uformelt, eller mer formelt? 
  • Refererer du til forbrukeren som “du”, eller skriver du på generelt grunnlag? 
  • Har du en leken fremtredelse, eller foretrekker du å være den litt mer av den seriøse typen? 

Så... Hva gjør du nå? 

Vi vet det kan være vanskelig å finne stemmen sin, til tross for en gjennomført og god merkevarestrategi. Sett deg ned med teamet, ha en workshop og finn ut hva som beskriver deres merkevare best. Da har du et utgangspunkt å jobbe ut i fra. Er dere lekne, sprudlende og fulle av entusiasme? Bruk det! 

Nå som du har fått en god dose informasjon om tone of voice, er det på tide for deg å lage din egen. Ingen personlighet er for mye så lenge den er unik og passer til merkevaren din og målgruppen din. Og husk at bedriftens prioriteringer kan endre seg med skiftende tider, slik at merkevaredokumentet alltid er under arbeid. Vi kan hjelpe deg å finne og utvikle din tone of voice!