Innovativ markedsføring – hva er det og hvorfor bør du bruke det?

Du lurer kanskje på hva markedsføring har med innovasjon å gjøre, og hvorfor vi mikser dem? Til tross for at innovasjon avhenger av god markedsføring, noe som egentlig sier seg selv – hvordan kan du lansere et nytenkende produkt og lykkes med det, uten å få meldingen og budskapet ut til folket? – så har også innovasjon mye å si for markedsføring. Markedsføring trenger innovasjon for produktsuksess på samme måte som innovasjon trenger markedsføring. Med andre ord er det ikke så rart at innovativ markedsføring som konsept er mer i vinden nå enn tidligere, og noe vi kan forvente å se mer av i årene som kommer. Spørsmålet er ikke nødvendigvis om du skal begynne nå, men hvordan du kan gjøre det.

Så argumenterer du kanskje for at du ikke helt vet hva prosessen innebærer eller hvordan du skal få det til? Fortvil ikke. Dette blogginnlegget forklarer deg hva det er, hvorfor du bør implementere det i strategien din og ikke minst hvordan du kan gjøre det- Hold ut, heng på og god leselyst!

Sååå…. Hva er det?

Du har kanskje god kjennskap til A/B-testing, og det er bra! Likevel handler den innovative markedsføringsprosessen mer om å finne nye måter å nå ut til rett målgruppe på, med rette produkter for å tilfredsstille deres behov.

Innovasjonsmarkedsføring kommer i hovedsak fra to viktige forretningsbegreper som er innovasjon og markedsføring. For å forstå innovasjonsmarkedsføring er det viktig å forstå betydningen av de to ordene:

Innovasjon – Prosessen hvor du kommer opp med nye ideer som vil gi verdi til virksomheten, f.eks. nye produkter eller tjenester.  

Markedsføring – Kommunikasjonen virksomheten bruker for å komme i kontakt med målgruppene sine, der produkter og tjenester blir presentert. Markedsføring er avgjørende for å informere kundene og potensielle kunder om produktet, dets funksjoner og hvorfor de bør kjøpe det.

En kombinasjon av begge begrepene gir innovasjonsmarkedsføring, også kalt innovativ markedsføring, som ganske enkelt er implementeringen av en ny markedsføringsmetode som ikke har blitt brukt tidligere og som normalt innebærer en stor endring i produktdesign, prissetting, promotering og til og med emballasje.

Hvorfor brukes innovativ markedsføring?

Hovedformålet med innovasjonsmarkedsføring er å åpne opp for å entre nye markeder, som til slutt vil føre til en økning i salg. Innovasjonsmarkedsføring tar også sikte på å re-posisjonere bedriftens produkter, samtidig som fokuset ligger på å imøtekomme kundenes behov. Ettersom dynamikken i virksomheten er i konstant endring, bør din markedsstrategi også være det.

Et av hovedtrekkene som kjennetegner innovasjonsmarkedsføring er det faktum at det betyr at selskapet eller virksomheten avviker fra de gamle markedsføringsstrategiene. Dermed bør innovativ markedsføring kunne synliggjøre virksomhetens fremgang ved å bruke nye markedsføringsmetoder som ikke har vært tatt i bruk tidligere.

Disse nye metodene kan adopteres fra andre virksomheter, eller en kan teste ut nye metoder selv. Å følge med på markeds- og SoMe-trender vil være et godt utgangspunkt for bedrifter og virksomheter som ønsker å bruke innovativ markedsføring. Disse trendene kan utnyttes på ulike måter, og kan være det frøet som må bli sådd for å få helt nye og innovative markedsføringsideer. Disse nye markedsføringsmetodene kan brukes på både nye og eksisterende produkter og tjenester.

Markedsføring og innovasjon - et uatskillelig par

Peter Drucker, en av de klassiske forfatterne innen markedsføring og forretningsledelse, sa en gang at «Business har bare to funksjoner - markedsføring og innovasjon". For han var en kombinasjon av markedsføring og innovasjon så viktig, at han selv så på det som grunnlaget for selskapets suksess. Hvis vi ser på formålet og rollen markedsføring har i et selskap, fra et innovasjonsperspektiv, kan en se at markedsføring har som oppgave å øke salget. Fokuset ligger på kunde- og markedsorientering, det vil si at alle produkter, tjenester og prosesser skal tilpasses behovene kundene og brukerne har.

I løpet av produktutviklingsprosessen har innovasjonsmarkedsføring som oppgave å kontinuerlig involvere kunder og brukere i prosessen. Målet er å samle inn tilbakemeldinger fra kunder og markedet om den aktuelle utviklingen. I form av konsept-, prototype- og betatester innhentes tilbakemeldinger på nye produkter for å teste den fremtidige aksepten av produktet og for å inkorporere erfaringene og ideene i utviklingsprosessen for videreutvikling.

....

Innovasjonsmarkedsføring betyr altså at man utforsker markedspotensialet og kundebehov, får tilbakemelding fra kunden i utviklingsprosessen og markedsfører produktet basert på den informasjonen og inputen man får fra prosessen, på en ny og innovativ måte. Innovasjonsmarkedsføring sikrer dermed at de nye produktene og tjenestene er rettet mot markedet og kundene, på en måte som tiltaler dem. Dette er en av de største suksessfaktorene innen innovasjonsledelse, som du med andre ord bør implementere i din digitale strategi.

 

Lurer du på noe?

Ta kontakt med oss ved å fylle ut skjemaet under, eller send meg en mail. Det er helt uforpliktende.