Data Value

Forretningsudvikling, automatisering og eksekvering i stor skala

Novicell hjelper deg med å automatisere og skalere ditt setup

Data Value er Novicells data team. Teamet arbejder på tværs af Novicells mange kompetenceområder for at tilbyde strategiske udnyttelse af dine data og vi leverer på hele værdikæden fra dataindsamling og teknologi til dataanalyse, forretningsudvikling og eksekvering. Hvor klassisk business intelligence samler og udstiller data i rapporter og dashboards, så forretningsudvikler, automatiserer og skalerer vi dit setup, så det kontinuerligt skaber værdi. Derfor kalder vi det Data Value.

Data value kan udvikle din forretning med

Profitoptimering

Øget customer lifetime value

Højere konverteringsrater

360 graders overblik over kundens interaktioner i alle kanaler

Øget kurvstørrelsen

Ensartethed på tværs af kanaler og løbende tilpasning af kundeinteraktioner

Data er nervesystemet i din forretning

De fleste virksomheder har i dag en stor mængde kundedata og markedsdata, men data er spredt over forskellige uforbundne systemer og derfor ikke et aktiv for virksomheden. Basis for at skabe et værdiskabende datamotorrum, er at data er samlet et sted og kan distribueres til de relevante systemer, der skal eksekvere på data. Se på dine IT-systemerne som et samlet økosystem, hvor hver integrationer til datamotoren skal udvikle forretningen ved at benytte data i nye funktioner eller på nye måder. Det gælder hvad enten der er tale om personalisering til marketing, hypotesedrevne eksperimenter til produktudvikling eller faktureringsoptimering med systematic value capture.

Gode kundeoplevelser starter med data

Dine kunder forlader din forretning, hvis du ikke er i stand til at bruge kundesignaler til at optimere timingen, indholdets, tilbuddet og designet i enhver kundeoplevelse. Du skal matche den specifikke kundes forventninger eller endog overraske positivt. Derfor er personalisering hovedelementet i en engagerende omnichannel kundeoplevelse, som de fleste e-handlere stræber efter.

Forretningspotentialet er enormt hvis man er i stand til at eksekvere et optimalt omnichannel setup. Tiden er for længst ovre for webshops, der blot kan levere personalisering i form at ”Andre-kunder-købte-også”-anbefalinger. Kunden forventer, at du taler til dem på et oplyst grundlag, og ikke mudrer dialogen med irrelevant kommunikation.

Fremtidens marketing er

Automatiseret

Datadrevet

Hyperrelevant

Real time

Personalisering i stor skala kræver den rigtige platform

En hypotesedrevet ”rapid testing” tilgang er helt essentiel. Det gøres ved at optegne specifikke kunderejser og udpege højt påvirkelige øjeblikke, der kan skabe merværdi gennem øget engagement eller direkte øge konverteringsraten. Derefter tester vi hypoteserne. Vi etablerer en eksekveringsmotor, der måler på effekten af at levere forskellige kundeoplevelser til specifikke kunder. Det kan ikke gøres effektivt manuelt, men kræver et system setup, der kontinuerligt benytter data til eksekvere, evaluere og optimere sig selv på baggrund af testudfald i stor skala. Vi benytter derfor maskinlæring for at levere et sådan setup. Resultatet er at du arbejder dig frem til en række microsegmenter og kommunikerer målrettet til den enkelte kunde, fremfor homogent til store uhomogene segmenter.

Dit motorrum bliver således hele tiden bedre til at levere den bedst mulige kundeoplevelse til den enkelte kunde på det rigtige tidspunkt via den rigtige kanal og med det rigtige budskab.

Novicell som partner

Det kræver forretningsindsigt at identificere de værdimarkører, der i stor skala kan vækste din forretning, og kreativitet at skabe engagerende oplevelser, der kan indfri værdipotentialet. Novicell er den oplagte datapartner, fordi vores kompetencebredde spænder fra forretningsudvikling over kreativitet og dataanalyse til teknologiimplementering og online marketing.

Vil du høre med om Data Value? Kontakt gjerne meg!