Data Value

Forretningsudvikling, automatisering og eksekvering i stor skala

Novicell hjelper deg med å automatisere og skalere ditt setup

Data Value er Novicell sitt data team. Teamet arbeider på tvers av Novicells mange kompetanseområder for å tilby strategisk utnyttelse av dine data og vi leverer på hele verdikjeden -  fra datainnsamling og teknologi til dataanalyse og forretningsutvikling. Hvor klassisk business intelligence samler og utstiller data i rapporter og dashboards, deretter forretningsutvikler, automatiserer og skalerer vi ditt setup, så det kontinuerlig skaper verdi. Derfor kaller vi det Data Value.

Data value kan utvikle din forretning med

Profittoptimering

Økt customer lifetime value

Høyere konverteringsrater

360 graders overblikk over kundens interaksjoner i alle kanaler

Økt kurvstørrelse

Ensartethet på tvers av kanaler og løpende tilpasning av kundeinteraksjoner

Data er nervesystemet i din forretning

De fleste virksomheter har i dag en stor mengde kundedata og markedsdata, men data er spredt over forskjellige systemer uten forbindelse og er derfor ikke et aktiv for virksomheten. Det grunnleggende for å skape et verdiskapende datamaskinrom, er at data er samlet et sted og kan distribueres til de relevante systemer som skal eksekvere data. Se på dine IT-systemer som et samlet økosystem, hvor alle integrasjoner til datamotoren skal utvikle forretningen ved å benytte data i nye funksjoner eller på nye måter. Det gjelder enten der er snakk om personalisering til marketing, hypotesedrevne eksperimenter til produktutvikling eller faktureringsoptimering med systematic value capture.

Gode kundeopplevelser starter med data

Dine kunder kommer til å forlate virksomheten din hvis du ikke er i stand til å bruke kundesignaler for å optimalisere timingen, innholdet, tilbudet og utformingen av enhver kundeopplevelse. Du må matche den spesifikke kundens forventninger eller til og med overraske positivt. Derfor er personalisering nøkkelelementet i en engasjerende omnichannel kundeopplevelse som de fleste e-handlere streber etter.

Forretningspotensialet er enormt hvis man er i stand til å utføre et optimalt omnichannel setup. Tiden er for lengst inne for nettbutikker som ganske enkelt kan levere personalisering i form av "Andre-kunder-kjøpte-også" anbefalinger. Kunden forventer at du snakker med dem på et informerende grunnlag, og ikke mudrer dialogen med irrelevant kommunikasjon.

Fremtidens marketing er

Automatiseret

Datadrevet

Hyperrelevant

Real time

Personalisering i stor skala krever den riktige plattformen

En hypotesedrevet ”rapid testing” tilgang er helt essensiell. Dette gjøres ved å registrere spesifikke kundereiser og identifisere svært innflytelsesrike øyeblikk som kan skape merverdi gjennom økt engasjement eller direkte øke konverteringsfrekvensen. Deretter tester vi hypotesene. Vi etablerer en eksekveringsmotor som måler effekten av å levere forskjellige kundeopplevelser til bestemte kunder. Dette kan ikke gjøres effektivt manuelt, fordi det krever et systemoppsett som kontinuerlig bruker data til å utføre, evaluere og optimalisere seg selv basert på store testresultater. Vi bruker derfor maskinlæring for å tilby et slikt oppsett. Resultatet er at du jobber deg opp til en rekke mikrosegmenter og kommuniserer målrettet til den enkelte kunde i stede for homogent til store inhomogene segmenter.

Motorrommet ditt blir dermed stadig bedre til å levere den best mulige kundeopplevelsen til den enkelte kunde til rett tid via riktig kanal og med riktig budskap.

Novicell som partner

Det krever forretningsinnsikt å identifisere verdimarkørene som kan vokse virksomheten din i stor skala, og kreativitet for å skape engasjerende opplevelser som kan oppfylle verdipotensialet. Novicell er den åpenbare datapartneren fordi vår kompetansebredde spenner fra forretningsutvikling over kreativitet og dataanalyse til teknologiimplementering og online markedsføring.

Vil du høre med om Data Value? Kontakt oss!