Data Value

Novicell Insights

Bedriftsinnsikt og -optimering

 

Optimaliser dine salgs- og markedsinnsatser

Novicell Insights er et Power BI basert verktøy som henter tall og innsikt fra digitale salgs- og markedskanaler og samler dem i en og samme rapport.

Her finner du bl.a. performance-tall for din nettside/din ecommerce løsning, samt organisk trafikk, betalt annonsering, e-post markedsføring og SoMe (sosiale medier) samlet i en enkel og oversiktlig rapport, hvor du kan se tall per kanal. 

Novicell Insights, som er basert på non-sampled data, gir deg mulighet til å måle effekten av dine salgs- og markedsaktiviteter, og dermed ta raske avgjørelser basert på tallene. Verktøyet i gir en indikasjon på hvilke parametere du bør skru opp for å optimalisere din digitale tilstedeværelse, samtidig som du minimerer risikoen for å bruke ineffektive markeds- og salgsfremmende kroner på kanaler som ikke fremmer din performance. 

 

Hvilken verdi gir Novicell Insights din bedrift?

Du får et troverdig og gjennomsiktig innblikk som gir muligheten for at den rette personen tar den rette beslutningen på det rette tidspunktet i markeds- og salgsfremmende prosesser. 

Du får et eierskap til dataene dine i hele verdikjeden, fra data som ikke er samplet, til dataakkumulering og integrering, noe som resulterer i maksimal datautnyttelse og positiv forretningsutvikling.

Vi sørger for at du får mest mulig ut av dataene dine uavhengig av plattformer og teknologi for minst mulig investering.

Her kan du se noen eksempler på hvordan Novicell Insights ser ut

 

Novicell Insights løsninger

Vi har forskjellige løsninger avhengig av hva din bedrift trenger. Nedenfor har vi samlet en oversikt. Vi anbefaler imidlertid alltid at vi starter med en scoping-prosess slik at vi sammen kan finne ut hvor datadrevet virksomheten din er.

Prøv en Novicell Insights demo

Nå kan du prøve en demo av Novicell Insights, som inneholder et utvalg av standardrapportene som følger med Novicell Insights.

Du kan få tilgang til både en demo basert på netthandel og kontaktforespørsler (leads) som den viktigste digitale KPI -en.

Jeg vil prøve Novicell Insights demo

Hvorfor skal du investere i Novicell Insights?

En oversikt over markedsføring og salgskanaler fremmer konkurranseevnen

Du sparer tid ved å samle alle dataene dine på ett sted

Løsningen er skalerbar og kan vokse med dine behov og budsjett

Investeringen er liten sammenlignet med å komme i gang - men gevinsten er stor

Novicell Insights Basic

 • En konsolidert resultatoversikt
 • Forhåndsdefinert for netthandel og generering av kundeemner
 • Identifisering av utviklingsmuligheter

NOK 15.000

NOK 2.500 pr. måned 

Kundereisen

 • Novicell Insights Basic
 • En visualisering av hvordan digitale berøringspunkter støtter kundereisen

NOK 50.000

NOK 2.500 pr. måned 

Inntektsytelse

 • Novicell insights Basic 
 • En visualisering av inntektsytelsen din sammenlignet med budsjettet
 • Identifikasjon av avvik

NOK 50.000

NOK 2.500 pr. måned

Hotell-løsningen

 • Novicell Insights Basic ​
 • Performance-innsikter (bookinger) ​
  sammenlignet med budsjett og performance (indekstall) fra året før

NOK 50.000

NOK 2.500 

 

Den tilpassede løsningen

 • Kombinerer flere datastrømmer og kanaler for å bygge ny verdifull innsikt for dine ønskede KPI -er
 • Kundeinnsikt på tvers av digitale berøringspunkter og CRM / ERP -systemer

NOK +50.000

NOK 2.500-5.000 pr. måned

Scoping-prosessen

 • Planlegge og gjennomføre workshops for å forstå forretningsbehov og identifisere krav.
 • Hvor data-moden er virksomheten din i dag? Hva er dine mest verdifulle trinn på dataresen? Og hvordan implementerer du dem?

NOK 50.000-85.000

Vil du ha en uforpliktende samtale om hvordan virksomheten din kan bli mer datadrevet?

Ronny M. Hermansen, Business Development Director

Send meg en mail 

Hvordan kommer jeg i gang med å jobbe mer datadrevet?

Novicell Insights er et tretrinns forretningsutviklingskurs:

Trinn 1: Datainnsikt
Trinn 2: Datahandlinger
Trinn 3: Datadrevet virksomhet

Hvert trinn øker verdinivået organisasjonen din kan hente ut fra forretningsdata. Du kan lese mer om de tre trinnene nedenfor.

Trinn 1: Datainnsikt

Det første trinnet kaller vi Data Insights. I dette trinnet fokuserer vi på den digitale kanalen. Det vil si nettsteder, sosiale medier, online annonsering, nyhetsbrev og så videre. Formålet med dette trinnet er å samle og konsolidere dataene dine i ett system slik at de kan gi en klar oversikt over ytelsen. Prosessen innebærer å bygge et hav av data med viktige forretningsdata fra den digitale kanalen. Det gir deg eierskap til dine egne data og gjør det mulig å modellere data slik at de kan evalueres opp mot andre data og kilder. Deretter legger vi et automatisert rapporteringslag på toppen slik at du kan trekke ut data og visualisere dem slik at du hele tiden kan spore dine digitale KPIer og PI-er. Novicell bruker Power BI for automatisert rapportering. Vi bruker Power BI-verktøyet til å gi deg en oversikt over innsatsen din. Det er derfor også i Power BI du oppdager hvilke spill som gir mest verdi.

Hva får jeg ut av å jobbe datadrevet?

En oppdatert og relevant oversikt over performance

Du kan handle i sanntid mdc forretningsdata

Du kan vise din innsats og dine resultater til organisasjonen

Du kan prioritere i henhold til effekten på KPI -er

Du kan vise lederskap rundt datadrevet virksomhet

Du kan spare tid på å utarbeide rapporter

Eksempel på kilder og flow

Trinn 2: Data Actions

I trinn 2 begynner vi å jobbe sammen for å identifisere optimaliseringshypoteser og teste dem. Med ytelsesoversikten fra trinn 1 kan vi se hvilken effekt en gitt test har på PI og KPI. Hypotesene er valgt og målrettet mot å kunne utføres senere. Dette betyr at det ikke bare er å få innsikt i virksomheten din og målgruppen din, men at testen må kunne følges opp av en handlingsplan som utnytter innsikten testresultatet har gitt oss. Deretter implementerer vi handlingene som viser størst forretningspotensial.

Output fra trinn 2

Trinn 2 utgjør en spesifikk arbeidsmetode som tar utgangspunkt i å:

Identifise muligheter / handlinger som vil øke ytelsen

Implementere handlinger med høyest avkastning (ROI) - f.eks. automatisering av markedsføring

Test, mål, lær -> gjenta

På et mer konkret nivå vil vi jobbe i henhold til følgende brukstilfeller:

Forbedret forretningsresultater

Forbedret KPI og PI performance: Feks. Salg, leads, konverteringsrater, kurvstørrelse og trafikk

Flere kunder holdes oppdatert ved f.eks. marketing automation flows 

Trinn 3: Datadrevet virksomhet

I dette trinnet utvider vi din innsikt og handling til andre områder av virksomheten, så vel som på tvers av dine kundereiser. Dette trinnet gjør det mulig å opprette faktisk datadrevet virksomhet. Brukstilfeller i dette trinnet er mer krevende, men har også en mye større effekt.

Fordi vi nå tar et bredere perspektiv på virksomheten, er det nødvendig å integrere andre datakilder, inkludert kjernevirksomhetens systemer og eksterne kilder. Analyseverktøyene er også mer komplekse og involverer maskinlæring og AI, samt automatiserte utførelsesprogrammer.

Hva er verdien av å jobbe mer datadrevet?

Hvis vi ser på den digitale kanalen, er det mange områder av virksomheten din som kan løftes med en virkelig innsikt:

Forbedre digitale performance
(Feks Trafikk, publikumstørrelse, klikkrate)

En mer effektiv marketing mix

Mer relevant og automatisert kundekommunikasjon

Mer lønnsom virksomhet (priser, marginer, kampanjer)

Oppdage og forhindre kundeavgang (churn)

Øke customer lifetime value

Minske acquisition cost

Vil du høre mer om hvordan vi kan hjelpe deg med å jobbe mer datadrevet?