Mengden av informasjon øker eksponentielt i disse årene, og kravet om å målrette budskap og gjøre dem relevante er større enn noensinne før. Virksomhetene må derfor samle opp kunnskap om kundene og utnytte den intelligent, slik at hver enkelt kunde får de mest verdifulle budskapene som gir størst verdi - og som har størst effekt. 

Hos Novicell opplever vi dialogmarkedsføring som en høyst effektiv markedsføringsinnsats. Faktisk er nyhetsbrev ofte den beste konverteringskilden. Og vi har eksperter som sitter og vet nøyaktig hvordan du får mest mulig ut dine premisser.

Få mest mulig ut av ditt nyhetsbrev

Et nyhetsbrev kan brukes forskjellig avhengig av formål. Derfor er det viktig å integrere nyhetsbrevet som en del av en større flow, og den overordnede markedsføringsstrategien: Når kan nyhetsbrevet være et relevant kontaktpunkt i kundereisen? Hva skal nyhetsbrevet bidra til i forhold til de øvrige online kanalene?

Våre eksperter kan gi råd om hvordan du bruker deres nyhetsbrev optimalt, hva enn det skal konvertere potentielle kunder til: et salg eller opprettholde dialogen for en senere innsats.

Boost inn med Email Marketing Automation

Nyhetsbrev kan automatiseres i alle utsendelsessystemer, der innholdet automatisk målrettes til kunder basert på deres tidligere atferd. 

Med automatisering frigir du også ressurser til annet arbeide. Men det krever at du holder tungen rett i munnen, og sørger for å ha styr på de automatiserende prosessene. Her kan vi hjelpe deg med å få det riktige oppsettet. 

Abandoned basket

Har du en webshop bør du teste Abandoned Basket, også kalt cart abandonment. Innsatsen resulterer nesten alltid i høy konverteringsfrekvens.

Her følger du opp de nesten-kundene som du har lagt i kurven i din shop, men som har hoppet av før de har kommet til kassen. Det klassiske eksempelet på et oppsett er en vennlig mail med en beskjed i stil med "Vi kan se at du har forlatt din kurv". Abandoned Basket er primært relevant for webshops, men kan også overføres til andre typer websider, hvor en bruker skal igjennom en prosess for å bestille noe - lage en forespørsel eller lignende. 

Finn relevante suscribers/leads

Dialogmarkedsføring forutsetter at du har noen å gå i dialog med. Her gjelder det å finne og nå de som kan være interessert i din virksomhet.

Overvei samtykket i alle deler av kommunikasjonen i forbindelse med webshopkjøp og andre konverteringer. Her er det essensielt at du får innarbeidet kontaktene i en flow og dermed har en "plan" for dem: Hva skal skje etter at du samler inn en ny suscriber/lead? Er dette avhengig av hvor og når den ble samlet inn? Og hva er det endelige målet?

Med dialogmarkedsføring er det ikke minst viktig å segmentere og vedlikeholde de eksisterende tillatelsene (i form av suscribers/leads), slik at du skaper gode, loyale kunder som finner ditt nyhetsbrev relevant og som vil snakke godt om din virksomhet. 

Skal vi hjelpe din virksomhet med en effektiv strategi for nyhetsbrev?

Kontakt meg om email-markedsføring