Vi viser deg hvordan en standard SEO-prosess kan se ut i vårt SEO-byrå

Vi tar alltid sikte på å fokusere på svært målrettet og relevant trafikk, som kan øke kundenes salg eller målsetting ved å forbedre synligheten i søkemotorene.

Her viser vi vår SEO-prosess med kunden gjennom flere steg:

Steg 1: Kundemøte

I det første steget vil Novicell konsultere kunden for å få en forståelse av kundens forventninger til SEO, og om oss som en partner og et SEO-byrå. Vi trenger å ha kunnskap om kundenes forretning; dets produkt/servicer, segmenter de retter seg mot, og generell forretningsstrategi, slik at vi kan tilrettelegge SEO-strategien i samsvar med bedriftens overordnede strategi.

Før kundemøtet, har vi gått gjennom nettsiden din slik at vi allerede her vet noe om dine produkter, dine verdier og gir deg anbefalinger til hvordan du kan øke synlighet i søkemotorene deretter.

Steg 2: Konkurrentanalyse

SEO er gjennomsiktig.

Våre SEO eksperter kan se på hvilken som helst webside, og forstå hvorfor de rangerer høyere - eller lavere enn en annen side som målretter seg mot samme søkeord.

Med vår 21 års erfaring og kunder over store deler av Europa, har vi kunnskapen om de fleste, om ikke alle bransjer.

Derfor har vi allerede en dyp forståelse for din bransje.

Våre SEO eksperter vil foreta en konkurrentanalyse spesifikk til dine konkurrenter i bransjen, og de vil ut fra dette lage en strategi som ditt selskap skal bruke til å rangere høyere enn dem.

Steg 3: Websidens SEO revisjon

Vi vil utarbeide en full SEO revisjon av problemer ved din webside. Denne SEO revisjonen vil inkludere temaer som teknisk SEO, søkeord, innhold, linkbygging og struktur av websiden.

Anbefalinger og en SEO-strategi vil bli gjort ut fra denne SEO-revisjonen.

Steg 4: Overvåkning av websiden

Den første vi gjør etter funnene er å gjøre det mulig å overvåke websiden i fremtiden ved å sette opp Google Analytics & Google Tag Manager.

Disse to verktøyene gir oss verdifull data om din webside og besøkendes atferd. I tillegg til dette vil vi også sette opp en Google My Business.

Steg 5: Teknisk SEO

Det første vi gjør når vi ser gjennom websiden er å sikre oss at den fungerer 100% og at den ikke har noen feilkoder. Mange mulige feilkoder kan bli funnet på websidens tidligere revisjonsstadium, og disse må fikses.

Det spiller ingen rolle hvor fantastisk innholdet ditt er, hvis du har websider med Noindex, som laster for sakte eller har en 404-feilkode som vil gjøre at kunden enten ikke finner websiden eller forllater den fordi websiden laster for sakte.

Steg 6: Søkeordsanalyse

Med de tidligere stadiene som grunnlag, vil vi ta dine målsettinger i betraktning, og fokusere på de sidene du ønsker å rangere på.

Fra disse sidene, vil vi utføre en søkeordsanalyse ved å bruke det du ønsker å rangere på, og her bruke Google Keyword Planner til å motta forslag til andre lignende søkeord.

Fra Google Keyword Planner vil vi ende opp med en liste med alle potensielle søkeord som du kan rangere på.

Gjennom Accuranker vil vi overvåke utviklingen i søkeordene, slik at vi raskt kan rapportere tilbake til deg om fremdriften i SEO-synligheten din.

Steg 7: Innhold & On-Page SEO

Søkeordene vi fant vil bli brukt i innholdet, og i andre faktorer som brukes til On-page SEO, som for eksempel URL-er, Title Tags & metabeskrivelser, H1-H6 tag i innholdet, interne linker, eksterne linker, multimedia som kan øke brukeropplevelsen, responsive design & øke sidens hastighet.

Vi vet at mange av dere ønsker å skrive deres eget innhold, noe vi tenker er fantastisk.

Hvis du ønsker å skrive ditt eget innhold, kan vi ha en workshop hvor vi lærer deg hvordan du optimaliserer en side ved hjelp av SEO.

Deretter kan du skrive innhold, og vi kan etterpå gi deg tilbakemelding på jobben din dersom dette er nødvendig.

Dersom du ønsker at vi skal skrive innholdet, kan vi hjelpe deg med dette.

Vi har en spesifikk innholdavdeling som skriver innhold for flere av våre kunder, og de vet hvordan de får materialet til å lyde interessant for målgruppen.

Stag 8: Linkbygging

Mange firmaer utnytter ikke sitt fulle potensial på dette stadiet, men dette er nok en av de stegene hvor fruktene henger lavest.

Selskaper kan få linker fra leverandører, kunder, PR & andre websider. Vi starter som regel alltid med å få linker fra leverandørene.

Vi vil identifisere deres konkurrenters tilbakekoblingsportefølje, og gå gjennom alle linkene for å se hvordan vi kan få noen av de samme forbindelsene som de har.

Stage 9: Sosiale medier

Sosiale medier er "hot" i disse dager, og dette er noe som også påvirker SEO.

Vårt byrå i Oslo har deres egne sosiale medier eksperter som kan hjelpe deg med dine sosiale medier, og justere det sammen med din strategi.

Steg 10: Den analytiske gjennomgangen

Vi vil gjennom vårt partnerskap nøye overvåke ytelsen av websiden din.

Vårt SEO-byrå er veldig datadrevent, og vi vil alltid bruke våre data til å øke våre nåværende aktiviteter.

Steg 11: Rapportering

Vi lager kvartalsrapporter, eller månedlige hvis du ønsker det, for å presentere deg hva som har blitt laget og utfallet av disse forandringene.

Dette gjør det enklere for deg som kunde og forstå hva du har brukt pengene på. I vårt SEO-byrå vil vi også være gjennomsiktige slik at alle våre kunder forstår hva som skjer, og hvordan det går med deres SEO-strategi.

La oss snakke om hvordan vi kan forbedre ditt SEO-oppsett

Kontakt meg for å lære mer om Search Engine Optimisation