Vi har 20 års erfaring med e-handel
- og vi hjelper deg gjerne

Vi har 20 års erfaring i å bygge nettbutikker og med den erfaringen ser vi også verdien av å knytte ehandel sammen med andre fagområder. Det er dette vi fokuserer på i våre leveranser til kundene våre – å skape verdi! 

Ved å ha knyttet til oss flere forskjellige fagområder har vi et bredt og svært kompentent team tilgjengelig for våre kunder, slik at vi kan hjelpe med alt fra avgjørelser om digital strategivalg av plattformer og softwaresynlighet på nett for å skape trafikk og ikke minst fokus på konvertere denne trafikk til å skape verdi for deg som kunde. 

Vår tilnærming er digital, vårt mål er din vekst.

Hva kan vi hjelpe deg med

Commercetools

Commercetools er en e-handelsplattform basert på en moderne mikroservice-arkitektur og passer godt inn i måten vi tenker og bygger løsninger for våre kunder.

 

Web- og systemutvikling

Vi bygger ehandelsløsninger basert på både hyllevare og skreddersøm. Det viktigste er ikke teknologien, men verdien den skal skape for våre kunder!

IT arkitektur

Ingen god løsning uten en solid og skalerbar grunnmur. Vi rådgir og optimaliserer for å skape sammenheng mellom kundens forretning og teknologien bak.

Headless CMS

Headless-løsninger kan lages på en rekke ulike teknologier og CMS. Vi lager headless-løsninger med flere forskjellige CMS- og programvareplattformer som administrasjonslag.

 

Data flows

Med dagens verktøy er det svært lett å samle inn data - men hva kan man faktisk bruke disse dataene til? Vi hjelper til med å finne de actionable data som skaper verdi for din forretning.

Integrasjoner 

For å få fullt utbytte er det viktig med integrasjoner mellom de forskjellige forretningskritiske systemene som ERP, CRM, CMS, PIM, DAM og andre. Vi hjelper til med å finne ut hva som er hensiktsmessig å integere samt å bygge integrasjonene!

Tenker helthetlig 

Vjobber teknologiuavhengig og er veldig klar over at den perfekte software knapt finnes, selv ikke ved bruk av skreddersøm. Desto viktigere er det å vite både styrkene og svakhetene til de forskjellige plattformene slik at man kan benytte seg av styrkene og unngå/akseptere svakhetene. Dette hører sammen med vår tanke om rådgivning om Digital Strategi: Skal man gå for hyllevare og være villig til å inngå de kompromissene i forretningen som hyllevare kanskje krever, eller skal man gå for skreddersøm og være villig til å risikere de kostnadene og ikke minst kanskje tidsbruken dette krever?  

Ett annet aspekt vi også fokuserer mye på er å ikke binde kundene våre opp i løsninger som har lengre levetid enn de bør ha. Et typisk eksempel er at det er både synd og kostbart om man sitter med en ehandels-løsning hvor det ikke er mulig å skifte design og uttrykk på websiten uten å måtte skifte hele ehandelsmotoren. En front-end har mye kortere levetid enn en ehandelsløsning, og slik må man også bygge løsningen! 

Bredde i levering 

Ved å være teknologiuavhengig får vi muligheten til å jobbe med mange forskjellige plattformer og software. Vi leverer løsninger basert på alt fra Shopify, Dynamicweb og Magento til vår egen Novicell Enterprise Ecommerce Plattform. 

Dette gir oss mulighetene til å tilby en bredde i vår leveranse i alt fra små prosjekter til under 200 timer for å få opp en fullgod nettbutikk basert på hyllevare, til store enterprise-prosjekter fullt utbygget med ERP, CRM, Novicell Enterprise Ecommerce Platform og CMS. 

Vi har blant annet laget e-handelsløsninger for..

Hvilke typer e-handelsløsninger tilbyr vi 

E-handelsplattform 

Novicell Enterprise eCommerce Platform 
Basert på 20 års erfaring, inngående kunnskaper om fordeler og ulemper med eksisterende hyllevare har Novicell laget vår egen Enterprise eCommerce Platform. Dette er som navnet tilsier ikke for de minste installasjoner, men er en svært robust og fleksibel løsning for de større nettbutikker hvor det er høye krave til ytelse, integrasjoner med andre systemer og søkbarhet samtidig som man klarer å minimere Cost of Ownership. 

Ecommerce Frameworket er utviklet til store ledende e-handelsselskaper som f.eks. POWER.

Les mer om vårt Ecommerce Framework her

Hyllevare 

Vi er CMS-uavhengige, men jobber med flere produkter og plattformer som UmbracoShopify, Magento, uCommerce, Sitecore og Episerver

Her er det viktig for å oss å kunne rådgi deg som kunde om styrkene og svakhetene i de forskjellige plattformenfor dette får betydning for hele prosjektet inkludert det totale målbildet av hva man kan forvente av løsningen. Der hvor det er hensiktsmessig har vi også tilpasset eller erstattet deler av hyllevaren, spesielt når vår erfaring har vist at det er moduler som ikke fungerer hensiktsmessig og lett lar seg erstatte uten at man forstyrrer oppgraderingsløpet til selve softwaren. Det siste er alltid viktig ved bruk av hyllevare – å kunne følge anbefalt oppgraderingsløp fra produsenten. Får man ikke til det opparbeider man seg fort mye teknisk gjeld! 

Les mer om de forskjellige løsningene vi tilbyr her

Våre partnere

Vil du høre mer om hvordan vi kan hjelpe deg?

 Da er du velkommen til å ta kontakt med oss.