Når produktadministrasjon skal skalere effektivt

Product Information Management – også kalt PIM

Prosesser, systemer og rådgivning rundt alle aspekter av produktdata

Novicell som PIM partner

Novicell har et PIM team på 10 konsulenter med mange års erfaring med suksessfulle PIM-prosjekter for våre ambisiøse kunder. Teamet består av nysgjerrige eksperter innenfor masterdata management, prosessoptimalisering, integrasjoner og implementering. Med Novicells 400 medarbeidere med digitale spesialistkompetanser og kontorer over hele Europa er Novicell den opplagte PIM-partner.

PIM står for Product Information Management og er et system til administrasjon og distribusjon av dine produktdata

Et Product Information Management system skal kunne gjøre nødvendige produktdata tilgjengelige fra leverandørsystemer og interne kildesystemer i rette kvalitet så cost-effektivt som mulig for å støtte alle marketing- og salgskanaler.

 

Hvordan Novicell kan hjelpe med administrasjon av produktdata og PIM

 • Analyse av PIM-løsningens verdi for din forretning
 • Velge den riktige PIM-løsningen som passer til deres forretningsmodell og prosesser
 • Lage en skreddersydd plan for effektiv implementering av løsningen
 • Utarbeide en plan for masterdata kartlegging og arkitektur
 • Integrasjon mellom PIM og nåværende (og fremtidige) systemer
 • Hjelp med rådgivning og kursing i bruk av PIM-løsningen
 • Dialog med våre PIM-spesialisert
 • Løpende sparring for jevnlig optimalisering av prosesser

Når skal man vurdere en PIM-løsning?

Generelt kan man si at er at det er på tide å vurdere en PIM-løsning når deres manuelle prosesser for administrering av produkter ikke lengre skalerer til dine forretningsmessige behov.

En PIM-løsning har som formål å samle og presentere produktdata og samtidig tilby et velfungerende grensesnitt for å forenkle og effektivisere arbeidsprosesser for all produktadministrasjon. Det gjør løsningen særlig velegnet til bedrifter som har en ett eller flere av følgende kjennetegn:

 • Mange datadistibusjonskanaler med samme sortiment, f.eks. e-handel, markedsplasser, public displays, SoMe-kanaler, aviser, trykksaker, kataloger (online og offline) eller hyllekant-etiketter og prisskilter.
 • Komplekse hierarkier for produkt- og metadata som nedarves eller benyttes til oppbygging av fulltekst (se eksempelet lenger ned på siden)
 • Behov for markeds- eller språkversjonering av produktkatalog (herunder språk, måle-enheter, datoformater etc)

Vil du ha en veldig praktisk tommelfinger-regel – så spør deg selv:

«Hvor ofte copy-paster min organisasjon produktinformasjon fra et system til et annet?»

Jo oftere dere gjør dette, jo større er behovet for en PIM-løsning for å kunne automatisere noen av de manuelle arbeidsprosesser og å sikre at data er korrekte.

Møt et par kunder vi samarbeider med om PIM

Case

Plantorama

Sammen med Novicell har vi lykkes med prosjektet fordi alle teams har vært klare for omstilling og toppmotivert til å gjøre en forskjell for Plantorama i krisetid.

Lanseringen av Klikk & Hent innen lockdown ga oss læring og selvtillit som vi kunne utnytte maksimalt i prosjektet om hjemlevering når Danmark stengte ned og alt virkelig måtte fungere på best mulig måte. 

Ditte Lunde Hardahl, Omnichannel  Manager, Plantorama  

Les mer om Plantorama casen

Becksöndergaard – PIM-løsning med store gevinster

Becksöndergaards nye ehandels-løsning er bygget i Shopify og har integrasjoner til ERP-systemet Navision, til PIM-løsningen Struct og til anbefalings-plattformen Hello Retail.

Becksöndergaard valgte i forbindelse med ehandelsprosjektet å innføre en PIM-løsning og det betyr en ny måte å jobbe med produkter på. Når Becksöndergaard får nye produkter i porteføljen opprettes produktet i Navision med stamdata, eksempelvis vekt, pris og produktnummer. Deretter føres produktet automatisk over i PIM-løsningen Struct hvor det legges inn i kategorier og berikes med ytterligere stamdata og marketingdata, f.eks produktbeskrivelser, bilder og oversettelser.

Det er mange fordeler med å bruke et PIM-system. I Becksöndergaards tilfelle er de største gevinstene:

 • Det er lett og hurtig å søke frem produkter og f.eks legge i en kampanjekategori.
 • Det er enkelt å redigere mange produkter samtidig. Endringene kan slå gjennom på alle de kanaler man ønsker, f.eks egen website, forhandlerportaler og Facebooks markedsplass.
 • Webredaktøren og de produktansvarlige får et over hvor mange produkter som har mangler. Det være seg at noen produkter mangler beskrivelser på andre språk, mangler produktbilder eller å bli kategorisert. I Struct får man kjapt et overblikk over de produkter som har mangler, slik at det er enkelt og effektivt å berike akkurat disse produktene.

 

Case

MENU

Det er viktig for opss å ha en totalpartner som Novicell – ja det er faktisk avgjørende. Vår digitale tilstedeværelse og den bakenforliggende systemarkitektur er ganske omfattende, så der må vi ha en partner som kan være en helhetlig rådgiver som kan hjelpe oss med å bygge alt riktig.

Thomas Hemmingsen, CIO, MENU

Les mer om MENU casen

Vi jobber også sammen med:

Hva ønsker jeg å løse med en Product Information Management løsning?

 • Automatisering av trivielle hverdagsoppgaver for å fokusere på de unike berikelsesoppgaver som skaper bedre kundeopplevelser
 • Single source of truth for forretningskritiske metadata og strukturert taksonomi
 • Sentral styring av ansar, validering og tilgangskontroll og sikring av sentral masterdata
 • Synlig overblikk over systemeierskap for de enkelte datafelter
 • Dra fordel av høyere datakvalitet og bedre planlegging gjennom bedre arbeidsflyt og overblikk og hvilke oppgaver som ligger hvor
 • Effektiv og konsistent tekstredigering med RichTextEditor og tekstfelter med avansert validering
 • Kunne utnytte og godkjenne produktinformasjon fra leverandører, tredjepart eller egne kildesystemer målrettet mot indiviuelle kanaler som ehandel, katalogproduksjon, SoMe og datafeeds etc.
 • Forbedre Google ratings, produktfiltre og konverteringsrater med bedre produktdata

Konsistent datakvalitet i alle kanaler

PIM systemet har som formål å skape en Single Source of Truth for bedriftens produktdata. Det innebærer at PIM-løsningen sikrer at deres organisasjon har kontroll på hvor original-data finnes og hvor de redigeres. PIM kan altså både være kilde for data og samtidig trekke data fra andre systemer for videredistribusjon. Hvis datakilden ikke er PIM-systemet selv så kan man mappe hvor data kommer fra og hvor man kan redigere masterdata, slik at det ikke oppstår flere versjoner av samme data. Dette hindrer forringelse av datakvalitet og organisasjonens overblikk over kilden til viktige data. Dette administrative data-arbeide kalles også masterdata management og er et område som blir stadig viktigere for bedrifter i takt med at systemer integreres og data flyter rundt i bedriftens systemer.

Effektiv administrasjon og redigering av produktdata med PIM

I tillegg til å kunne mappe eller skissere strukturen for masterdata er PIM også designet for håndtering og redigering av de data som blir distribuert mellom systemer og kanaler. Et PIM kan derfor sikre at manuelle og automatiske prosesser kan håndteres effektivt og automatiseres mest mulig.

Systemet kan administrere alle de produktdata dere benytter til bearbeidelse av produkter i salgs-, markeds- og produktavdelingen, i tillegg til å levere en datamodell som kan integreres til alle de systemer hvor data benyttes. Det kan være seg salgskanaler som nettbutikk og website, markedsplasser som Amazon, Zalando, Nordic Nest, Prisjakt og lignende. Et Product Information Management system kan også generere filene til digitale og fysiske produktkataloger. Dermed sikrer man at det alltid er de nyeste data som hentes hver gang. Det betyr at kunder som etterspør produktkatalager via f.eks kontaktskjema automatisk får eksportert og tilsendt en PDF eller link til online katalogvisning med helt oppdaterte produktdata.

Forretningsverdi av PIM

En business-case er relativt lett å sette opp hvis du kjenner din organisasjon og prosesser godt. Under har vi listet opp en rekke av de verdiparametre som bedrifter normalt bruker til en business-case på implementering av en PIM-løsning.

Kostnadsreduksjon og økt produktivitet

Høyere output pr medarbeider

Færre steg for å få et produkt online

Færre mailutvekslinger for å få tilgang til produktmedia og -data

Raskere import, bearbeidelse og berikelse av produktdata fra leverandør

Økt målbar forretningsverdi og raskere verdiskapning

Raskere introduksjon av nye produkter i en produktkatalog

Hurtigere oversettelsesprosesser for produktinformasjon

Raskere produksjon av tilbud til kunder

Kortere time-to-market på online produkter

Bedre kundeoppleverlser og høy datakvalitet

Færre returvarer på grunn av bedre produktbeskrivelser og mer kvalifiserte kjøpsbeslutninger

Økt basketsize (verdi av handlekurven) på grunn av forbedret datagrunnlag for kryss-salg

Bedre konverteringsrater i nettbutikken

Færre produktdatafeil og bedre kontroll over hvordan informasjon kategoriseres og vises i forhold til avansert søk og filtrering

Hvilken PIM plattform skal jeg velge?

Det finnes en rekke Product Information Management plattformer på markedet. Hos Novicell er vi teknologiuavhengige og våre spesialister er sertifisert innenfor forskjellige plattformer for å kunne rådgi og implementere optimalt

Ønsker du veiledning i forhold til valg eller implementering av Product Information Management systemer, så ta kontakt med oss!