Metodeapparater gjør forskjellen

I en travel hverdag med både store og små utviklingsoppgaver er det avgjørende å kunne styre og dokumentere de oppgavene det arbeides på.

Alle medarbeiderne i Novicells utviklingsavdeling arbeider etter et felles metodeapparat som er utviklet i en passende blanding av kloke tanker fra skolen og bransjen, kombinert med mange års erfaring i utvikling av webbasert programvare.

Scrum

Novicell arbeider med "scrum" som metode. Scrum er basert på brukerdeltagelse og gir plass til nye ideer, muligheter og begrensninger underveis, hvilket er en fordel ved webprosjekter.

Også ut fra et økonomisk synspunkt er scrum-metoden en fordel, fordi det blir lettere å overholde tidsfrist og budsjett, da teamet sammen kan bedre prioriterte oppgaver. Produktiviteten er også ofte høyere når prosjektet er delt inn i klare oppgaver.

Novicell tilbyr også besparelser i forbindelse med Scrum-implementering i din virksomhet.

IT arkitektur

Selv de beste kodelinjene er ikke bedre enn den overordnede løsningen de burde være for å skape en sammenhengende programvareløsning. IT-arkitektur er derfor blitt et stadig viktigere område for mange virksomheter, i takt med at IT spiller en større og større rolle når prosesser digitaliseres og automatiseres. Det krever at noen sitter med det store overblikket og holder et målrettet fokus på de problemstillingene som IT utviklingen skal løse, og definerer og dokumenterer hvordan samspillet foregår mellom de selvstendige systemene.

En IT arkitekt er på den måten bindeleddet mellom forretningens visjon og IT avdelingens formål. Kort formulert, så handler IT arkitektur om hvordan vi får mest mulig verdi ut av IT-funksjonalitet med den riktige hastighet til færrest mulige penger.

Manuscript

Under praktisk talt alle utviklingsprosjekter benytter Novicell prosjektstyringssverktøyet Manuscript.

Manuscript fungerer som et felles kontaktpunkt for prosjektledere og medarbeidere, men fordelen med Manuscript er at også kunden kan være en aktiv del av prosjektet.

Manuscript gir konkret, oppdatert og presis status under utviklingsprosessen, og som kunde kan man underveis i prosjektet følge med i utviklingen ned til minste detalj. I tillegg visualiseres alle deler av prosessen så alle prosjektdeltakere kontinuerlig kan spore fremdrift og ressursforbruk. Alle relevante dokumenter, lenker, bilder samles på ett sted og alle beslutninger og endringer lagres i den innebygde historien. Så ingenting glemmes i post eller telefonsamtaler, og alle avtaler registreres.

Alt i alt gjør Manuscript prosjektledelse enklere, slik at temaet prioriterer oppgavene riktig og møter tiden. Manuscript er enkelt å bruke og svarer på de store prosjektspørsmålene: Hva? Hvem? Hvor lenge?